دومین رویداد استارتاپی « جشنواره ایده‌های خلاقانه»  ویژه دانش آموزان، با هدف استفاده از ایده‌های نوآورانه و فناورانه دانش آموزان خلاق توسط امور نوآوری وکسب و کارهای نوین مس سرچشمه رفسنجان  برگزار خواهد شد.

اهداف رویداد

  • شناسایی استعدادهای خلاق دانش آموزان
  •  ایجاد روش های نوآورانه در حل مسائل و مشکلات جامعه
  •  تقویت روحیه مسئولیت پذیری دانش آموزان
  •  تقویت کار تیمی و هدفمند از طریق ایجاد زمینه های جذاب و رقابتی سالم
  • ایجاد فضای نشاط و پویایی در میان دانش آموزان و افزایش انگیزه فعالیت های گروهی موثر
جشنواره ایده های خلاقانه

مراحل رویداد

  •  ثبت نام رویداد (20 آبان ماه تا 30 آذر ماه) به دلیل شرکت تمامی دانش اموزان در این رویداد موضوع ایده ها آزاد است و دانش آموزان می توانند در تمامی موضوعات ایده های خود را ثبت کنند.
  •  داوری اولیه و انتخاب ایده های منتخب
  • شرکت در دوره های آموزشی تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت ، خلق مدل کسب و کار، تیم سازی و نحوه ارائه موثر
  •  تکمیل ایده ها و ارائه توسط دانش آموزان
  •  داوری نهایی و معرفی ایده های برتر