با توجه به حمایت از افراد متخصص و شرکت های داخلی و دانش بنیان، امور نوآوری و کسب و کار نوین مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، تمامی نیازهای فناورانه خود را در موضوعات مختلف جمع آوری کرده است لذا از تمامی افراد و شرکت هایی که توانایی انجام هر یک از نیازهای فناورانه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان را دارند دعوت بعمل می آید.

فهرست نیازهای فناورانه

  • استخراج
  • فرآوری
  • پیرومتالوژی
  • هیدرومتالوژی
  • فنی و مهندسی

جهت دانلود فایل نیازهای فناورانه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان روی دکمه زیر کلیک کنید.