امور نوآوری و کسب و کار نوین مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به منظور رفع نیازها و چالش‌های فناورانه صنعت مس، اولین رویداد تخصصی ویژه کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران، با عنوان شناسایی و رفع چالش‌های فناورانه صنعت مس را برگزار می‌کند.

در این راستا از تمامی کارکنان، بازنشستگان، پیمانکاران و مشاورین شرکت ملی صنایع مس ایران دعوت بعمل می آید چنانچه در طول سالیان خدمت خود در این صنعت با چالشی روبرو شده‌اند یا ایده‌ای در سر داشته اند، با بیان چالش‌ها و راهکارهای خود گامی بزرگ در راستای اعتلای صنعت مس کشور بردارند و آنرا با ما در میان بگذارید.