وظایف یک کارآفرین

سازمان‌دهی و مدیریت پرسنل و کسب‌وکار، تولید سرمایه، بهینه‌سازی ارتباطات، نوآوری و حمایت از ایده‌های خلاقانه، ترسیم چشم‌انداز و جهت‌دهی به سازمان و بسیاری موارد دیگر از اصلی‌ترین وظایف کارآفرینان به حساب می‌آیند.