محورهای توسعه فناورانه

بحث توسعه صنایع مس علاوه بر دربرگرفتن مسائل تحقیق و توسعه و نیازهای فناورانه صنعت مس، شامل چالش های حل نشده‌ای می باشد که حتی برخی برای اولین بار مطرح می شود.

در گروه های مطالعاتی تشکیل شده برای توسعه فناوری در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، از طریق برآورد سطح عملیات و خدمات در زمان توسعه یافتگی و مقایسه با وضع کنونی، گپ آنالیز صورت می گیرد.

حاصل این تحلیل مشخص شدن سطح فناوری لازم می باشد. بعد از این اقدام راهکارهایی برای شروع عملیات و جهش فنی آغاز می گردد.

هر گروه مطالعاتی می تواند یک استارتاپ در حوزه تخصصی خود باشد که علاوه بر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان دیگر ارکان صنعت مس و صنایع فلزی ملی را در حیطه کاری خود قرار دهد.

مدیریت انرژی

مدیریت آب و پساب

مدیریت باطله

فناوری اطلاعات و داده کاوی

هوشمندسازی و اتوماسیون صنعتی

بومی سازی و ساخت داخل

توسعه منابع انسانی

توسعه صنایع پایین دستی مس

ایمنی و محیط زیست