مرکز نوآوری و شتابدهی شهید ستاری رفسنجان (شرکت ملی صنایع مس ایران) در راستای توسعه صنایع پایین دستی مس  اقدام به تأسیس “دبیرخانه دائمی توسعه صنایع پایین دستی مس” با هدف طراحی ، برگزاری و هدایت نتیجه رویدادها نموده است. این دبیرخانه در راستای ایجاد ارزش افزوده به فلز مس اقدام به ارائه خدمات شتابدهی و سرمایه گذاری بر روی طرحهای مرتبط می نماید.
در سال 1402 اولین رویداد با عنوان فراخوان طرح و ایده در دو سطح شتابده ی و سرمایه گذاری برگزار گردید که منجر به استقرار بیش از 15 تیم در مرکز شتابده ی و معرفی بیش از 5 طرح به واحد سرمایه گذاری و صندوق cvc شرکت ملی صنایع مس ایران شده است.
باتوجه به سیاست گذاری جاری و با هدف ایجاد جایگاه بین المللی در پایین دستی مس برای کشور ، تامین نیازهای فعلی وارداتی، بازار سازی برای توانایی های موجود در کشور و همچنین تعریف زمینه های پژوهشی و تحقیق و توسعه برای موضوعات جدید (نبود دانش در کشور) تدوین سند جامع زنجیره ارزش مس در دستور کار مرکز شتابدهی شهید ستاری قرار گرفته ؛ که “شناسایی کلیه اقلام مسی مورداستفاده در صنایع مختلف” به عنوان اولین اقدام در این راستا تعریف می شود، سپس در ادامه مطالعه فناوری تولید و امکان سنجی تولید، وضعیت بازار داخلی و خارجی صورت می گیرد.
نخستین گام در راستای شناسایی کلیه اقالم مسی ، کسب اطالعات از زیرشاخه های صنایع مختلف و تجهیزات اصلی آنها می باشد. بدین منظور مجموعه شهید ستاری درنظر دارد این مهم را از طریق انتشار “درخواست اطلاعات” توسط مخاطبان تخصصی برطرف نماید.

دانلود پرسشنامه درخواست اطلاعات(RFI)

لوازم برقی
زیرساخت
خودرو
انرژی تجدیدپذیر
شبکه توزیع برق
جهت ثبت نام و ارسال فرم درخواست اطلاعات(RFI) روی دکمه زیر کلیک کنید!