وظایف یک کارآفرین

سازمان‌دهی و مدیریت پرسنل و کسب‌وکار، تولید سرمایه، بهینه‌سازی ارتباطات، نوآوری و حمایت از ایده‌های خلاقانه، ترسیم چشم‌انداز و جهت‌دهی به سازمان و بسیاری موارد دیگر از اصلی‌ترین وظایف کارآفرینان به حساب می‌آیند.

هدف گذاری کسب و کار

اهمیت هدف گذاری در کسب و کار

هدف گذاری در یک کسب و کار یا هر کاری دیگری می تواند باعث ایجاد انگیزه، افزایش همکاری های تیمی، افزایش تمرکز، بالابردن اعتماد به نفس، بهبود تصمیم گیری ها و … شود و باید حتما در یک استارتاپ و کسب و کار به آن توجه شود.