امور نوآوری و کسب و کار مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با همکاری کانون های پرورش فکری منطقه رفسنجان، سرچشمه، موسسه UC-MASS و مرکز کارافرینی بام داد در حال اجرای طرح سنجش خلاقیت و نوآوری فرزندان جامعه‌ی مس می باشد.

طرحی که در نهایت استعداد و خلاقیت بچه ها رو کشف و بررسی می کند.

اهداف رویداد

  • شناسایی استعدادها و خلاقیت دانش آموزان
  • این فرآیند، دانش‌آموزان را به ایده‌پردازی و حل مسائل تشویق می‌کند و ایشان را به خلاقیت و نوآوری ترغیب می‌کند.
  • ایجاد این نوع رویدادها باعث می‌شود که شرکت با نوجوانان و نسل‌های جدید در ارتباط باشد و از انرژی و ایده‌های تازه آنها بهره‌مند شود
  • شرکت در چنین فعالیت‌هایی می‌تواند باعث افزایش انگیزه و مشارکت دانش‌آموزان شود، زیرا آنها احساس می‌کنند که نظرات و ایده‌هایشان ارزش دارند.
  • با جذب توجه جوانان به صنعت، از طریق این نوع فعالیتها، می‌توانید استعدادهای جوان را تشخیص دهید و آنها را به خود جلب کنید.
  • طرح چالش‌ها و مسائل به دانش‌آموزان، می‌تواند به شناخت بهتر از چالش‌های واقعی صنعت شما کمک کرده و ایده‌های نوآورانه برای حل این چالش‌ها را ایجاد کند.

 

 

خلاقیت 1 درصد فکر بکر است و ۹۹ درصد زحمت؛ یعنی خلاقیت گاهی تا یک درصد کافی است؛ ولی برای رسیدن به مرحله ارزیابی، بسط، گسترش و تعمیم، ۹۹ درصد زحمت لازم است.