رویداد استارتاپی «دانش آموز خلاق» با هدف استفاده از ایده‌های نوآورانه و فناورانه دانش آموزان خلاق برای اولین بار توسط امور نوآوری وکسب و کارهای نوین مس سرچشمه و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

اهداف رویداد

– شناسایی استعدادهای خلاق دانش آموزان
– ایجاد روش های نوآورانه در حل مسائل و مشکلات جامعه
– تقویت روحیه مسئولیت پذیری دانش آموزان
– تقویت کار تیمی و هدفمند از طریق ایجاد زمینه های جذاب و رقابتی سالم
– ایجاد فضای نشاط و پویایی در میان دانش آموزان و افزایش انگیزه فعالیت های گروهی موثر

مراحل رویداد

1- ثبت نام رویداد (5 مرداد تا 29 مرداد)
2- داوری اولیه و انتخاب ایده های منتخب
3- شرکت در دوره های آموزشی تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت ، خلق مدل کسب و کار، تیم سازی و نحوه ارائه موثر
4- تکمیل ایده ها و ارائه توسط دانش آموزان
5- داوری نهایی و معرفی ایده های برتر