دومین جشنواره ایده های خلاقانه

دومین رویداد استارتاپی « جشنواره ایده‌های خلاقانه»  ویژه دانش آموزان، با هدف استفاده از ایده‌های نوآورانه و فناورانه دانش آموزان خلاق توسط امور نوآوری وکسب و کارهای نوین مس سرچشمه رفسنجان  برگزار خواهد شد. اهداف رویداد شناسایی استعدادهای خلاق دانش آموزان  ایجاد روش های نوآورانه در حل مسائل و مشکلات جامعه  تقویت روحیه مسئولیت پذیری دانش…