فنجان قهوه

ساخت جوامع استارتاپی با 6 درس از بنیانگذاران مدل 1 میلیون فنجان

همه شهرها در سراسر جهان، برای ایجاد و یا تقویت جامعه استارتاپی خود مشتاق و در تلاش هستند. جوامع به خوبی می دانند کارآفرینان در صورتی پیشرفت خوبی خواهند داشت که توسط محیط حمایت شوند. به دنبال رشد و موفقیت نسبی کارآفرینان، موفقیت اقتصادهای محلی نیز قابل انتظار است.

هم تیمی ایده ال

هم‌تیمی ایده ال

پاتریک لنچونی، نویسنده کتاب بازیکن تیمی ایده‌آل، می‌گوید: سازمان‌هایی که به طور جدی تصمیم دارند کار تیمی را به یک واقعیت فرهنگی تبدیل کنند، باید دنبال افراد مناسبی باشند. او افراد مناسب را افرادی با سه ویژگی می‌داند: «فروتنی، ولع و هوشمندی».

هدف گذاری کسب و کار

اهمیت هدف گذاری در کسب و کار

هدف گذاری در یک کسب و کار یا هر کاری دیگری می تواند باعث ایجاد انگیزه، افزایش همکاری های تیمی، افزایش تمرکز، بالابردن اعتماد به نفس، بهبود تصمیم گیری ها و … شود و باید حتما در یک استارتاپ و کسب و کار به آن توجه شود.