امور نوآوری و کسب و کارهای نوین رفسنجان به عنوان اولین امور نوآوری و شتابدهی در حوزه های هدف ذکر شده در ادامه ی همین مطلب، در پاییز 1399 آغاز به کار کرد.
امور نوآوری و کسب و کارهای نوین صنایع مس ایران در سال 1398 با امضا تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به ایجاد و راه اندازی اولین مرکز نوآوری و شتابدهی در حوزه های مختلف نظیر، کشاورزی پسته، مدیریت بحران اب، صنایع مس و … نموده است.
امور نواوری و کسب و کارهای نوین با حضور جناب آقای مهندس علیرضا رزم حسینی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دی ماه 1399 در رفسنجان افتتاح شد.
این امور به منظور فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری با در اختیار قرار دادن امکاناتی نظیر فضای کار اشتراکی، شبکه مربیگری و منتورینگ و آموزش های تخصصی کسب و کار، صاحبان ایده را کمک می کند تا به کسب و کارهای نوپا تبدیل شوند.

توانمند سازی (آموزش، منتورشیپ، و…)  واحد های فناور

شبکه سازی (HUB) و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری

توسعه محصول/خدمت و بازار و تجاری سازی ایده های نوآورانه

افزایش فروش و توسعه صادرات شرکتها

 افزایش ضریب نفوذ فناوری در شرکت مس، رفسنجان، منطقه ای، ملی و بین المللی

تبدیل به قطب تکنولوژی و نوآوری در حوزه های صنعت مس، کشاورزی-پسته و مدیریت بحران آب به منظور توسعه فناوری های نوین

راه اندازی اکوسیستم نوآوری و شبکه سرمایه گذاری در حوزه نوآوری از طریق:

شناسایی چالش ها،  نیازها و فرصت ها در حوزه های هدف

آموزش، یادگیری، پشتیبانی، توسعه کسب و کارهای نوپا

ارائه خدمات و فضای فیزیکی

رصد آخرین فناوری های روز دنیا

توسعه و یا انتقال فناوریهای نوین با محوریت بازار

ارائه محصولات و خدمات تخصصی با تکیه بر فناوریهای فوق

کمک به فرایند تجاری سازی فناوری ها